NORD

Næste kursus:

 
NÆSTE KURSUS FOR ENKELTPERSONER: 
 
Lige pt udbyder vi ikkekurser, da vi er ved at udvikle en anden version af NORD som bliver endnu mere tilgængelig. Vi håber på at være færdige med denne version inden sommer 2016. Følg med her på hjemmesiden eller på vores facebook side. 
 
Teresa Malmskov, Ergoterapeut
 
Karen-M. Lund, Ergoterapeut
 
Mette Andresen, PhD, Senior Lektor & Ergoterapeut

Hvad er NORD?

NORD står for: Neutralt ObservationsRedskab til Demente

NORD er et observationsredskab til identificering af uopfyldte psykologiske behov hos mennesker med kognitive svækkelser. Mennesker med svære kognitive svækkelser, har svært ved, verbalt og/eller non-verbalt, at give udtryk for hvilke aktiviteter de har lyst til, og behov for at deltage i, for at deres hverdag bliver så meningsfuld som muligt.

NORD er designet til at opfange disse behov, og herved gøre det lettere for personalet omkring borgeren at tilbyde relevante og meningsfulde aktiviteter i hverdagen. 

Alle mennesker vil naturligt søge at tilfredsstille 5 basale behov, og man må formode, at det er meningsfuldt for borgeren at deltage i aktiviteter, der dækker de behov som borgeren ikke får dækket i de almindelige hverdags aktiviteter de deltager i. Også selvom de ikke kan give udtryk for, om de ønsker at deltage i denne aktivitet. Kig godt på borgeren i aktiviteten, aflæs øjnene og kropssproget, for at se om den valgte aktivitet er god for borgeren.

NORD på Facebook

Teresa Malmskov, Karen-M. Lund & Mette Andresen | CVR: 34242534