NORD

Næste kursus:

 
Det er nu igen muligt at købe kurser til kommuner se mere under kursustilbud her...
 
 
NÆSTE KURSUS FOR ENKELTPERSONER: 
 
Sted:  
Adr.: 
Dato
Tid
 
 
NORD er udviklet af: 
Teresa Malmskov, Ergoterapeut 
Karen-M. Lund, cand.scient.ergo.stud & Ergoterapeut  
Mette Andresen, PhD, Senior Lektor & Ergoterapeut

Hvad er NORD?

NORD står for: Neutralt ObservationsRedskab til Demente

NORD er et observationsredskab til identificering af uopfyldte psykologiske behov hos mennesker med kognitive svækkelser. Mennesker med svære kognitive svækkelser, har svært ved, verbalt og/eller non-verbalt, at give udtryk for hvilke aktiviteter de har lyst til, og behov for at deltage i, for at deres hverdag bliver så meningsfuld som muligt.

NORD er designet til at opfange disse behov, og herved gøre det lettere for personalet omkring borgeren at tilbyde relevante og meningsfulde aktiviteter i hverdagen. 

Alle mennesker vil naturligt søge at tilfredsstille 5 basale behov, og man må formode, at det er meningsfuldt for borgeren at deltage i aktiviteter, der dækker de behov som borgeren ikke får dækket i de almindelige hverdags aktiviteter de deltager i. Også selvom de ikke kan give udtryk for, om de ønsker at deltage i denne aktivitet. Kig godt på borgeren i aktiviteten, aflæs øjnene og kropssproget, for at se om den valgte aktivitet er god for borgeren.

Hvem bruger NORD nu?

Plejecenteret Ingeborggården, Frederiksberg
Lolland kommune 
Fredericia kommune
Mariagerfjord kommune
Rudersdal kommune 
 
 
 
 
 
NORD på Facebook:
 
 
 
 
 
 
 
 
Teresa Malmskov, Karen-M. Lund & Mette Andresen | CVR: 34242534